Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Navigácia

Obsah

Oznámenie prerokovania Návrhu územného plánu obce  Hostie

Vec: Oznámenie o prerokovaní Návrhu Územného plánu obce Hostie   a Správy o hodnotení strategického dokumentu Územný plán obce  Hostie.

Obec  Hostie ako obstarávateľ Územného plánu obce  Hostie Vám oznamuje v súlade s ustanoveniami § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) prerokovanie Návrhu Územného plánu obce Hostie (ďalej Návrh)

v termíne od 26.06.2015 do 27.07.2015

a v súlade s § 11  zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu Územný plán obce Hostie (ďalej Správa o hodnotení).

Verejné prerokovanie  Návrhu a Správy o hodnotení s výkladom spracovateľa sa uskutoční dňa 07.07. 2015 o 13, 00 hod. v zasadačke Obecného úradu v obci Hostie.

Stanoviská k Návrhu  je možné predkladať do 30 dní od dátumu doručenia na adresu: Obecný úrad Hostie, 951 94 Hostie 1 alebo doručiť na podateľňu. Na stanoviská uplatnené po tejto lehote sa neprihliada. Žiadame starostov dotknutých susediacich obcí, aby oboznámili občanov o tomto oznámení spôsobom v mieste obvyklom na verejnej tabuli.

Stanoviská verejnosti k Správe o hodnotení strategického dokumentu a Návrhu je možné predkladať najneskôr do 21 dní od zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu dotknutou obcou v súlade s § 12 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmení a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na adrese: Okresný úrad Zlaté Moravce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce.

 

Spoplatnenie pitnej vody z miestneho vodovodu


 

Hostianske kultúrne leto 2015

Hostianske kultúrne leto 2015

 


 

Kapolkov chodník 2015 - správa

 

Leták na podporu kampane

"Aj z násilia vedie bezpečná cesta"

Leták

 

Zber plastových fliaš sa uskutoční v stredu 1.7.2015

Najnovšie archeologické nálezy a výskum na hrade Hrušov v roku 2013

 

 

 

 

 

Aktuálne info :

12. 7. 2015 začiatok od 13:30

Festival dychovej hudby Hostie 2015

Kam za kulturouZobraziť viac

25. 6. 2015

Návrh ÚPD a Správa o hodnotení

Úradná tabuľaZobraziť viac

15. 6. 2015

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Úradná tabuľaZobraziť viac

18. 5. 2015

Návrh - Záverečný účet obce Hostie a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Úradná tabuľaZobraziť viac

18. 5. 2015

Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Hostie za rok 2014

Úradná tabuľaZobraziť viac