Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 14. 12. 2017
4 °C -2 °C
piatok 15. 12. 5/0 °C
sobota 16. 12. 3/-2 °C
nedeľa 17. 12. 2/0 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Navigácia

Obsah


Návrh VZN

Zastupiteľstvo

Oznamy

VZN Obce Hostie

NázovVyvesenéDátum zvesenia
VZN č. 1/2017 o niektorých prevádzkových podmienkach ťažby dolomitu v lome Hostie a o umiestnení dopravného značenia na miestnych komunikáciách smerujúcich do lomu Hostie15.06.201701.07.2017
VZN 4/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 201701.01.2017
VZN č. 2/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady09.12.201625.12.2016
VZN č. 3/2016 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na úhradu nákladov na nákup potravín na výrobu jedného jedla a na výrobu jedného jedla pre diétne stravovanie a o podmienkach úhrady príspevku v Školskej jedálni pri MŠ v Hostí.09.12.201625.12.2016
VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hostie16.06.201602.07.2016
VZN 6/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 201601.01.2016
VZN č. 7/2015 o dani z nehnuteľností11.12.201527.12.2015
VZN č. 8/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady11.12.201527.12.2015
VZN č. 9/2015 o vylepovaní volebných plagátov na území obce Hostie11.12.201527.12.2015
VZN č. 4/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hostie13.11.201529.11.2015
VZN č. 5/2015 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školskom klube detí v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hostie13.11.201529.11.2015
VZN č. 3/2015, ktorým sa vyhlasuje "Záväzná časť Územného plánu obce Hostie13.11.201514.12.2015
Príloha č. 1 k VZN č. 3/2015 - Záväzná časť Územného plánu obce Hostie13.11.201514.12.2015
VZN č. 2/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 201506.03.201522.03.2015
VZN č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Hostie05.03.201521.03.2015
VZN č. 4/2013 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp26.02.201514.03.2015
VZN č. 3/2013 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Hostie24.02.201512.03.2015
VZN č. 2/2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady23.02.201511.03.2015
VZN č. 1/2013 o dani z nehnuteľností20.02.201508.03.2015
VZN č. 4/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výrobu jedného jedla, na výrobu jedného jedla pre diétne stravovanie a o podmienkach úhrady príspevku v Školskej jedálni pri Materskej škole v Hostí19.02.201507.03.2015
VZN č. 5/2010 o umiestňovaní a vylepovaní plagátov a iných nosičov informácií na  území obce Hostie18.02.201506.03.2015
VZN č. 8/2009 o niektorých prevádzkových podmienkach ťažby dolomitu v lome Hostie a o umiestnení dopravného značenia na miestnych komunikáciách smerujúcich do lomu Hostie17.02.201505.03.2015
VZN č. 4/2009 o likvidácii odpadov na území obce16.02.201504.03.2015

Ostatné dokumenty

Zápisnice a uznesenia zo zasadnutí OZ