Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Aktuálne počasie

dnes, streda 21. 3. 2018
1 °C -5 °C
štvrtok 22. 3. 2/-9 °C
piatok 23. 3. 3/-8 °C
sobota 24. 3. 6/-2 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Navigácia

Obsah


Zastupiteľstvo

Oznamy

VZN Obce Hostie

NázovVyvesenéDátum zvesenia
VZN č. 2/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 201815.12.2017
VZN č. 1/2017 o niektorých prevádzkových podmienkach ťažby dolomitu v lome Hostie a o umiestnení dopravného značenia na miestnych komunikáciách smerujúcich do lomu Hostie15.06.201701.07.2017
VZN 4/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 201701.01.2017
VZN č. 2/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady09.12.201625.12.2016
VZN č. 3/2016 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na úhradu nákladov na nákup potravín na výrobu jedného jedla a na výrobu jedného jedla pre diétne stravovanie a o podmienkach úhrady príspevku v Školskej jedálni pri MŠ v Hostí.09.12.201625.12.2016
VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hostie16.06.201602.07.2016
VZN 6/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 201601.01.2016
VZN č. 7/2015 o dani z nehnuteľností11.12.201527.12.2015
VZN č. 8/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady11.12.201527.12.2015
VZN č. 9/2015 o vylepovaní volebných plagátov na území obce Hostie11.12.201527.12.2015
VZN č. 4/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hostie13.11.201529.11.2015
VZN č. 5/2015 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školskom klube detí v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hostie13.11.201529.11.2015
VZN č. 3/2015, ktorým sa vyhlasuje "Záväzná časť Územného plánu obce Hostie13.11.201514.12.2015
Príloha č. 1 k VZN č. 3/2015 - Záväzná časť Územného plánu obce Hostie13.11.201514.12.2015
VZN č. 2/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 201506.03.201522.03.2015
VZN č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Hostie05.03.201521.03.2015
VZN č. 4/2013 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp26.02.201514.03.2015
VZN č. 3/2013 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Hostie24.02.201512.03.2015
VZN č. 2/2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady23.02.201511.03.2015
VZN č. 1/2013 o dani z nehnuteľností20.02.201508.03.2015
VZN č. 4/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výrobu jedného jedla, na výrobu jedného jedla pre diétne stravovanie a o podmienkach úhrady príspevku v Školskej jedálni pri Materskej škole v Hostí19.02.201507.03.2015
VZN č. 5/2010 o umiestňovaní a vylepovaní plagátov a iných nosičov informácií na  území obce Hostie18.02.201506.03.2015
VZN č. 8/2009 o niektorých prevádzkových podmienkach ťažby dolomitu v lome Hostie a o umiestnení dopravného značenia na miestnych komunikáciách smerujúcich do lomu Hostie17.02.201505.03.2015
VZN č. 4/2009 o likvidácii odpadov na území obce16.02.201504.03.2015

Ostatné dokumenty

Zápisnice a uznesenia zo zasadnutí OZ

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Zápisnica a uznesenia z 21. zasadnutia OZ z 28.2.201812.03.201828.03.2018
Zápisnica a uznesenia z 20. zasadnutia OZ z 15.12.201719.02.2018
Zápisnica a uznesenia z 19. zasadnutia OZ z 15.11.201708.12.2017
Zápisnica a uznesenia z 18. zasadnutia OZ z 28.9.201715.11.2017
Zápisnica a uznesenia zo 17. zasadnutia OZ v Hostí zo dňa 14.6.201701.08.201717.08.2017
Zápisnica a uznesenia z 1. zasadnutia OZ z 10.12.201414.06.201730.06.2017
Zápisnica a uznesenia z 2. zasadnutia OZ z 5.2.201514.06.201730.06.2017
Zápisnica a uznesenia zo 4. zasdnutia OZ z 27.4.201514.06.201730.06.2017
Zápisnica a uznesenia z 5. zasadnutia OZ z 18.6.201514.06.201730.06.2017
Zápisnica a uznesenia zo 6. zasadnutia OZ z 20.8.201514.06.201730.06.2017
Zápisnica a uznesenia zo 7. zasadnutia OZ z 12.11.201514.06.201730.06.2017
Zápisnica a uznesenia z 8. zasadnutia OZ z 10.12.201514.06.201730.06.2017
Zápisnica a uznesenia z 9. zasadnutia OZ z 10.3.201614.06.201730.06.2017
Zápisnica a uznesenia z 10. zasadnutia OZ z 5.5.201614.06.201730.06.2017
Zápisnica a uznesenia z 11. zasadnutia OZ z 15.6.201614.06.201730.06.2017
Zápisnica a uznesenia z 12. zasadnutia OZ zo 7.7.201614.06.201730.06.2017
Zápisnica a uznesenia z 13. zasadnutia OZ z 6.10.201614.06.201730.06.2017
Zápisnica a uznesenia zo 14. zasadnutia OZ z 8.12.201614.06.201730.06.2017
Zápisnica z 15. zasadnutia OZ zo 16.3.201714.06.201730.06.2017
Zápisnica a uznesenia zo 16. zasadnutia OZ z 30.3.201714.06.201730.06.2017