Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 20. 5. 2018
19 °C 6 °C
pondelok 21. 5. 19/9 °C
utorok 22. 5. 19/11 °C
streda 23. 5. 20/15 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Navigácia

Obsah


Zastupiteľstvo

Oznamy

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Vyjadrenie Obvodného banského úradu v Bratislave k žiadosti o ukončenie ťažby v lome Hostie28.03.201813.04.2018
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín25.01.201810.02.2018
Rozpočet obce Hostie na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 202018.12.2017
Rozsah hodnotenia "Ťažba dolomitu v kameňolome Hostie"30.01.201715.02.2017
Rozpočet obce Hostie na roky 2017-201924.11.2016
Rozpočet obce Hostie na roky 2016 - 201823.11.201511.12.2015
Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu - Územného plánu obce Hostie08.10.201512.11.2015
Návrh ÚPD a Správa o hodnotení25.06.2015
Spoplatnenie pitnej vody z miestneho vodovou15.05.2015
Rekreačný areál - zaslanie zámeru14.05.201530.06.2015
Termíny zberu plastových fliaš v r. 201506.03.201522.03.2015
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín04.03.201520.03.2015
Rozpočet obce Hostie na rok 2015 - 201705.02.201521.02.2015
Oznámenie o výrube drevín07.01.201515.01.2015
Oznámenie o strategickom dokumente15.07.201431.07.2014
Verejná vyhláška - Zadanie ÚP23.06.201409.07.2014
Zadanie - návrh Hostie 201423.06.201409.07.2014
Termíny zberu PET fliaš na r. 201427.03.201412.04.2014
Rozpočet obce Hostie na roky 2014-201609.01.201425.01.2014
Vyjadrenie Zs. vodárenskej spoločnosti, a.s. k prívodu pitnej vody a odvádzaniu odpadovej vody18.10.201303.11.2013
Informácia o zadaní zákazky podľa §9 ods. 9 Zákona o verejnom obstarávaní03.09.201319.09.2013

VZN Obce Hostie

NázovVyvesenéDátum zvesenia
VZN č. 2/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 201815.12.2017
VZN č. 1/2017 o niektorých prevádzkových podmienkach ťažby dolomitu v lome Hostie a o umiestnení dopravného značenia na miestnych komunikáciách smerujúcich do lomu Hostie15.06.201701.07.2017
VZN 4/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 201701.01.2017
VZN č. 2/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady09.12.201625.12.2016
VZN č. 3/2016 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na úhradu nákladov na nákup potravín na výrobu jedného jedla a na výrobu jedného jedla pre diétne stravovanie a o podmienkach úhrady príspevku v Školskej jedálni pri MŠ v Hostí.09.12.201625.12.2016
VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hostie16.06.201602.07.2016
VZN 6/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 201601.01.2016
VZN č. 7/2015 o dani z nehnuteľností11.12.201527.12.2015
VZN č. 8/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady11.12.201527.12.2015
VZN č. 9/2015 o vylepovaní volebných plagátov na území obce Hostie11.12.201527.12.2015
VZN č. 4/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hostie13.11.201529.11.2015
VZN č. 5/2015 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školskom klube detí v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hostie13.11.201529.11.2015
VZN č. 3/2015, ktorým sa vyhlasuje "Záväzná časť Územného plánu obce Hostie13.11.201514.12.2015
Príloha č. 1 k VZN č. 3/2015 - Záväzná časť Územného plánu obce Hostie13.11.201514.12.2015
VZN č. 2/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 201506.03.201522.03.2015
VZN č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Hostie05.03.201521.03.2015
VZN č. 4/2013 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp26.02.201514.03.2015
VZN č. 3/2013 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Hostie24.02.201512.03.2015
VZN č. 2/2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady23.02.201511.03.2015
VZN č. 1/2013 o dani z nehnuteľností20.02.201508.03.2015
VZN č. 4/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výrobu jedného jedla, na výrobu jedného jedla pre diétne stravovanie a o podmienkach úhrady príspevku v Školskej jedálni pri Materskej škole v Hostí19.02.201507.03.2015
VZN č. 5/2010 o umiestňovaní a vylepovaní plagátov a iných nosičov informácií na  území obce Hostie18.02.201506.03.2015
VZN č. 8/2009 o niektorých prevádzkových podmienkach ťažby dolomitu v lome Hostie a o umiestnení dopravného značenia na miestnych komunikáciách smerujúcich do lomu Hostie17.02.201505.03.2015
VZN č. 4/2009 o likvidácii odpadov na území obce16.02.201504.03.2015

Ostatné dokumenty

Zápisnice a uznesenia zo zasadnutí OZ

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Zápisnica a uznesenia z 22. zasadnutia OZ z 13.3.201823.03.201808.04.2018
Zápisnica a uznesenia z 21. zasadnutia OZ z 28.2.201812.03.201828.03.2018
Zápisnica a uznesenia z 20. zasadnutia OZ z 15.12.201719.02.2018
Zápisnica a uznesenia z 19. zasadnutia OZ z 15.11.201708.12.2017
Zápisnica a uznesenia z 18. zasadnutia OZ z 28.9.201715.11.2017
Zápisnica a uznesenia zo 17. zasadnutia OZ v Hostí zo dňa 14.6.201701.08.201717.08.2017
Zápisnica a uznesenia z 1. zasadnutia OZ z 10.12.201414.06.201730.06.2017
Zápisnica a uznesenia z 2. zasadnutia OZ z 5.2.201514.06.201730.06.2017
Zápisnica a uznesenia zo 4. zasdnutia OZ z 27.4.201514.06.201730.06.2017
Zápisnica a uznesenia z 5. zasadnutia OZ z 18.6.201514.06.201730.06.2017
Zápisnica a uznesenia zo 6. zasadnutia OZ z 20.8.201514.06.201730.06.2017
Zápisnica a uznesenia zo 7. zasadnutia OZ z 12.11.201514.06.201730.06.2017
Zápisnica a uznesenia z 8. zasadnutia OZ z 10.12.201514.06.201730.06.2017
Zápisnica a uznesenia z 9. zasadnutia OZ z 10.3.201614.06.201730.06.2017
Zápisnica a uznesenia z 10. zasadnutia OZ z 5.5.201614.06.201730.06.2017
Zápisnica a uznesenia z 11. zasadnutia OZ z 15.6.201614.06.201730.06.2017
Zápisnica a uznesenia z 12. zasadnutia OZ zo 7.7.201614.06.201730.06.2017
Zápisnica a uznesenia z 13. zasadnutia OZ z 6.10.201614.06.201730.06.2017
Zápisnica a uznesenia zo 14. zasadnutia OZ z 8.12.201614.06.201730.06.2017
Zápisnica z 15. zasadnutia OZ zo 16.3.201714.06.201730.06.2017
Zápisnica a uznesenia zo 16. zasadnutia OZ z 30.3.201714.06.201730.06.2017